Avís Legal

AVÍS LEGAL

www.quiropracticaeixample.com és un domini en internet la titularitat de la qual pertany a Quiropráctica Eixample SL.

Aquest lloc web i tots els seus contingut, incloent els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de Quiropráctica Eixample SL o de tercers que han autoritzat el seu ús. L’utilització de la web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

L’informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis españoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal manera que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de Quiropráctica Eixample SL.

Les pàgines de www.quiropracticaeixample.compoden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que ho recullin.

L’usuari es compromet a no utilizar els serveis per a la realotzació d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquests termes generals.

Quiropráctica Eixample SL no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web, inclosos danys a sistemes informàtics, al mateix temps que es reserva el dret a modificar a quelasevol moment els continguts mostrats.