Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT


INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Quiropràctica Eixample SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per aconseguir els següents fins:

En el formulari de Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari de Comentaris

Moderar i publicar a la pàgina web les opinions sobre una publicació.

(per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari de Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari de Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o de sus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

En el formulari de Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o de sus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

(per el consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Realitzar anàlisis estadístics i estudis de mercat.

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

¿Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o existisquen prescripcions legals que determinin la seva custòdia, i quan ja no sigui necessari per això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

¿A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

¿Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets:

Quiropràctica Eixample SL. Pau Claris, 153 P0 - 08009 Barcelona (Barcelona). Correu electrònic: info@quiropracticaeixample.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, leial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de Quiropràctica Eixample SL. Pau Claris, 153 P0 - 08009 Barcelona (Barcelona). Correu electrònic: info@quiropracticaeixample.com